Facebook Twitter
gPlus 

คุณพ่อจำเป็นผู้ประพันธ์: กนกวลี พจนปกรณ์
บทโทรทัศน์: นันทนา วีระชน
ผู้กำกับ: ประทุม มิตรภักดี


นำแสดงโดย
1. ตะวัน       จารุจินดา   แสดงเป็น  อาทิตย์
2. เอมิกา กลิ่นประทุม   แสดงเป็น   ชื่นชอบ
3. กฤษณกัณท์ มณีผกาพันธ์  แสดงเป็น   คุณน้อย
4. มาติกา      อรรถกรศิริโพธิ์  แสดงเป็น   ขวัญดี
5. โพล่า        อิศวร์   แสดงเป็น   ชัยชม
6. ชมพูนุช  ปิยธรรมชัย   แสดงเป็น   วัชรี
7. ปริษา ทนาวิวัฒน์   แสดงเป็น   ณิษา **
8. ตฤณ      เศรษฐโชค   แสดงเป็น   พ่อของณิษาและวัชรี **
9. ปภัสรา     เตชะไพบูลย์  แสดงเป็น   จันทรา **
10. สุภัทรา ทิวานนท์   แสดงเป็น   นางชวน
11. เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์   แสดงเป็น   ปลัดวิศิษฐ์
12. สมฤทัย      กล่อมน้อย   แสดงเป็น   สมถวิล
13. ธรรมศักดิ์   สุริยน   แสดงเป็น   ลุงเศก
14. อรสา   อิศรางกูร ณ อยุธยา   แสดงเป็น   ป้าดวง
15. มนต์สิทธิ์ คำสร้อย   แสดงเป็น   เถิก
16. พิเชษฐ์     ศรีราชา    แสดงเป็น   ผู้จัดการสำนักงานดนตรี
17. บริพันธ์ ชัยภูมิ   แสดงเป็น   เสี่ยเข้
18. โอบะ   เสียงเหน่อ   แสดงเป็น   นายดาบ
19. สิริยา นฤนาท   แสดงเป็น   เขวลัย
20. รัชฎา มาพล   แสดงเป็น   กระแต
21. คูณฉกาจ   วรสิทธิ์   แสดงเป็น   นักเลง
22. พรภิรมย์ พนมทวน   แสดงเป็น   สารวัตรวิน
23. ประทุม   สินธุอุส่าห์   แสดงเป็น   คุณนายสร้อยสนม
24. ทับ ท่ากระดาน   แสดงเป็น   โจรขโมยเด็ก
25. อัมพล     สวน สุข   แสดงเป็น   พยายม
26. วัชระ   สิทธิกูล   แสดงเป็น   สุวาร
27. เสกสรรค์   รอดประเสริฐ์  แสดงเป็น   สุวรรณ
28. รัชฎา มาพล   แสดงเป็น   กระแต
29. พรภิรมย์ พนมทวน   แสดงเป็น   สารวัตรวิน
30. ศศิธร ไชยดำ   แสดงเป็น   น้อยโหน่ง
31. ด.ญ. พิชญารัตน์     เกษสำลี   แสดงเป็น   อรุณเช้า
32. ด.ช.  ชญานิน      เต่าวิเศษ   แสดงเป็น   ตะวันสาย
33. ด.ช. โชติวิทย์   โชคงาม   แสดงเป็น   บ่ายเพลา
34. ด.ญ. ธีรานา         วีระชน   แสดงเป็น   นภาเย็น
35. ด.ช.  กัญจน์ธนโชติ  ปุนบุตรดา  แสดงเป็น    จิงโจ้
36. ด.ช ภานุวัฒน์      จระกัน   แสดงเป็น   ไข่เป้ง
37. ด.ญ ปาลรามิล        นิทาน (ซีซาร์)  แสดงเป็น   ส้มซ่า

เรื่องย่อ คุณพ่อจำเป็น...

มีคนนำเด็กฝาแฝดสี่คน  ที่เกิดจากไข่คนละใบ  มาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านของ  อาทิตย์ นักแต่งเพลงเจ้าสำราญในเวลา เช้า – สาย – บ่าย และเย็น  ทำให้อาทิตย์จำต้องรับเป็นพ่ออุปถัมภ์ของเด็กๆ ตั้งชื่อให้ว่า อรุณเช้า – ตะวันสาย – บ่ายเพลา - นภาเย็น อาทิตย์ต้องเอาบ้านหลังใหญ่ที่เป็นทรัพย์ของตนเองให้ฝรั่งเช่า  เพื่อนำเงินมาเลี้ยงดูเด็กๆ  แล้วพาเด็กๆไปอยู่บ้านเช่าหลังเล็กในชุมชนซอยร่วมสามัคคี  ชื่นชอบ กับ ชัยชม  เป็นลูก นางชวน ซึ่งเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวในซอย  ชัยชมเป็นทหารอยู่ชายแดนทางเหนือจึงรู้เรื่องลับของการขโมยเด็กที่มีชาติตระกูลสูง ถูกพาข้ามแม่น้ำสาระวิน มายังฝั่งไทยก่อนจะหายไปอย่างลึกลับ  ชื่นชอบเป็นครู เมื่ออาทิตย์นำเด็กๆ สี่คนมาเข้าโรงเรียนจึงคิดว่าเด็กๆ เป็นลูกของอาทิตย์ซึ่งเป็นม่าย  ต่อมาเกิดปัญหาเด็กเร่ร่อนเข้ามาอาศัยอยู่ในซอยร่วมสามัคคี  และกลายเป็นที่รังเกียจของชาวซอย  ทำให้ชื่นชอบและอาทิตย์ต้องร่วมมือกันหาบ้านอุปถัมภ์  และช่วยเด็กเร่ร่อนจากเหตุร้าย  จนกระทั่งความพยายามกลายเป็นความรัก  ทั้งนี้ ขวัญดี ซึ่งหมายปองอาทิตย์อยู่จึงเป็นปฏิปักษ์กับชื่นชอบ  โดย เช้า – สาย – บ่าย – เย็น  ต่างรักและต้องการให้ชื่นชอบแต่งงานกับอาทิตย์พ่อของตนเอง

  ต่อมา .. มีผู้มาอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพ่อแม่ของเด็กๆ  แต่อาทิตย์และชื่นชอบหาทางพิสูจน์ไม่ได้ว่าคนเหล่านี้เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของเด็กๆหรือไม่  ทำให้มีเรื่องโกลาหล สนุกสนาน ตื่นเต้น และเรียกน้ำตาจากปัญหาของเด็กๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย  จนในที่สุดพ่อแม่ที่แท้จริงของเด็กสี่คนก็ปรากฏ     ตัวขึ้น  เป็นบุคคลผู้มีฐานะสูงส่งและมีข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของ เช้า – สาย – บ่าย - เย็น
อาทิตย์จะตัดสินใจอย่างไร  อรุณเช้า – ตะวันสาย – บ่ายเพลา และนภาเย็นจะทำอย่างไรในเมื่อเด็กๆ ต่างรักคุณพ่อจำเป็นคนนี้เสียแล้ว....
กลับขึ้นด้านบน