Facebook Twitter
gPlus 

โตนนท์ วงศ์บุญ นำทีมดารานักแสดงเข้ารับเข็มที่ระลึกสมาคมศิษย์ก่านักศึกษาวิชาทหาร

โตนนท์ วงศ์บุญ นำทีมดารานักแสดงเข้ารับเข็มที่ระลึกสมาคมศิษย์ก่านักศึกษาวิชาทหาร

สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร โดย ว่าที่พ.ต. กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร จัดพิธีมอบเข็มที่ระลึก สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร ให้แก่ข้าราชการระดับสูง ผู้แทนองค์กร ผู้แทนหน่วยงานเอกชน, และประชาชนจากทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ และให้การสนับสนุนกิจการสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมการทำความดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่กระทำความดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

       โดยได้รับเกียรติจากท่าน พลเอก วิเชียร มัญญะหงส์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำลังพลสำรอง (คกส.) และประธานอำนวยการ สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร เป็นประธานในพิธี และมอบเข็มและใบประกาศนียบัตรให้กับทีมงานดารานักแสดง นำทีมโดย โตนนท์ วงศ์บุญ พระเอกหนุ่มนิสัยดีจากช่อง 7 สี ร่วมด้วย โอ๊ค-สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, ชายแฮ็คส์-สุทธา ทวีศรีธนโชค, ครีม-ธิชาชา บุญเรืองขาว, ตุ๊กตา-ปุณฐิภาภัคร์ สุวรรณราช, จูน-วรัญรดา แก้วมีศรี, นุ่น-พชรมนต์ อินทะปา, ทอฝัน-ไอณัฐชา นภสวัสดิรังสี, เอ๋-ดวงพร แน่งน้อย, อ้อม-เกศนีย์ ชัยวงค์, วิน-ภูริวัช สิงคลีบุตร, รภัทรออฟเฟอร์มันน์ (หญิง ร็อคสยาม) ซึ่งนักแสดงทุกคนให้สัมภาษณ์เป็นเสียงเดียวกันว่า จะทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด งานนี้จัดขึ้น ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 

กลับขึ้นด้านบน