ข่าวบันเทิงวันนี้ ซุบซิบดารา ดาราไทย ดาราเกาหลี ดาราต่างประเทศ

เฟริสท์ ภารดา – มิว ลักษณ์นารา เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล ทูตพระศาสนา ประจำวันมาฆบูชา ๒๕๖o

คณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มาฆบูชามหามงคล ๒๕๖o เพื่อการรณรงค์เผยแผ่หลักหัวใจพระพุทธศาสนา ๓ ประการ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ สรุปเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการเจริญพุทธานุสติ

     โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นักแสดงจากช่อง 3 อย่าง เฟริสท์ – ภารดา ชัชวาลโชติกุล และ มิว ลักษณ์นารา เปี๊ยทา ได้รับเกียรติเข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันมาฆบูชา ๒๕๖o” โดย อาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นองค์ประธาน พร้อมด้วย อธิบดีกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ ลานกิจกรรมใหญ่ ชั้น 1 เซ็นทรัลพล่าซ่า รัตนาธิเบศร์    

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: