ข่าวบันเทิงวันนี้ ซุบซิบดารา ดาราไทย ดาราเกาหลี ดาราต่างประเทศ

อ๊อฟ ศุภณัฐ ร่วมปลูกป่า ถวายในหลวงรัชกาลที่9 ชุมชนหนองโรง กาญจนบุรี


อ๊อฟ ศุภณัฐ ร่วมปลูกป่า ถวายในหลวงรัชกาลที่9 ชุมชนหนองโรง กาญจนบุรี


อ๊อฟ ศุภณัฐ ลงพื้นที่ชวนเที่ยววิถีชุมชนเชิงธรรมชาติในกิจกรรม Village Tourism 4.0 ภายใต้โครงการ Village To The World 4.0 ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้น โดยรอบนี้หนุ่มอ๊อฟได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่ชุมชนตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ซึ่งชาวบ้านในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดและสานต่อความคิดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างเป็น อาชีพเสริม และเพิ่มรายได้ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบ ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนในชุมชนโดยการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอยู่อย่างพอเพียง และการสร้างสำนึกรักบ้านเกิด และการเรียนรู้จากห้องเรียนแบบธรรมชาติ นักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สามารถร่วมกิจกรรมการปลูกป่ากับชุมชน จากป่าที่เสื่อมโทรมถูกทำลาย แต่ชาวบ้านร่วมใจกันที่จะฟื้นฟูป่าขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เป็นพื้นที่ชีวิตของชุมชนและของประเทศชาติ ซึ่งในป่าชุมชนยังมีกิจกรรมฐานเรียนรู้มากกว่า 35 ฐานภายในชุมชนเองก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ดูวิธีการแปรรูปผลตาล ซึ่งในแต่ละส่วนของต้นตาลนำไปใช้ประ โยชน์ได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเป็นอาหาร ขนม และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ลูกตาลแปรูปเป็นขนม เปลือกลูกตาลเอาไปเลี้ยงวัว และหัวตาลเอาไปทำถ่าน เป็นต้น มีการจักสานเปลไม้ไผ่ การทำผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน


นอกจากนี้ทางหนุ่มอ๊อฟ ศุภณัฐ ยังร่วมกับนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกันปลูกป่า เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และร่วมกันร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: